Messaġġ ta’ xewqat għall-Milied u għas-Sena l-Ġdida mill-Prim Ministru Robert Abela għall-Maltin li jgħixu barra

Diċembru 2023

Prime Minister Robert Abela

Hekk kif qed ningħaqdu flimken għal dan iż-żmien sabiħ tas-sena, Lydia, Giorgia-Mae u jien nixtiequ nawguraw l-isbaħ xewqat lill-Maltin li jinsabu barra minn xtutna. F’din l-okkażjoni, ningħaqdu flimkien fl-ispirtu tal-Milied, u minkejja l-fruntieri li hemm bejnietna ningħaqdu xorta waħda bħala poplu wieħed. Pajjiż li jestendi ferm lil hinn minn xtutu, fl-identità ta’ dawk kollha li jħossu rabta ma’ Malta.

Hekk kif inħarsu lura lejn is-sena li għaddiet, infakkru r-reżiljenza u s-saħħa li jiddefinuna bħala poplu. Din is-sena kienet sena ta’ sfidi għad-dinja kollha iżda pajjiżna baqa’ b’saħħtu u kompla jimxi ’l quddiem. Komplejna nwieżnu u nsostnu l-familji u fuq kollox inġibu bidliet favur Malta ġusta. Kienet sena ta’ kunflitti iżda pajjiżna kien vuċi b’saħħitha u kredibbli favur il-paċi u d-djalogu. Pajjiżna stabbilixxa ruħu fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u laqa’ f’pajjiżu ankè taħdidiet ta’ paċi fl-Ukrajna u laqgħa ta’ djalogu bejn potenzi kbar fid-dinja, l-Istati Uniti u ċ-Ċina. Fl-istess waqt, pajjiżna ġie elett biex jippresjedi l-ikbar organizzazzjoni tas-sigurtà fid-dinja, l-OSCE.

L-identità unika Maltija tnissel sens ta’ kburija li tmur lil hinn mill-fruntieri ġeografiċi. Ghalhekk aktar minn qatt qabel inħossni kburi meta nara lid-dijaspora Maltija żżomm it-tradizzjonijiet tagħna u tgħaddi l-wirt kulturali tagħna lill-ġenerazzjoni li jmiss. Il-Milied huwa żmien speċjali biex ngħożżu dawn ir-rabtiet. Din il-festa għandha sinifikat b’saħħtu għal pajjiżna, festa li għandha tradizzjonjiet li huma parti integrali tas-soċjetà Maltija. Il-ħin flimkien mal-familja biex niċċelebraw u nuru apprezzament lejn il-valuri tal-għaqda, l-imħabba, ir-rispett u l-gratitudni huma parti essenzjali tat-tradizzjoni tal-Milied.

Dawn il-valuri huma mħaddna mill-komunitajiet Maltin huma fejn huma. Nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi lejn il-komunitajiet Maltin mifruxa madwar id-dinja. Id-dedikazzjoni tagħkom sabiex tippreservaw it-tradizzjonijiet, il-lingwa Maltija u l-valuri Maltin hija tassew ta’ min ifaħħarha. Sewwa jekk tkunu qed tiċċelebraw fl-Awstralja, fil-Kanada, fl-Istati Uniti, fir-Renju Unit, jew f’kull rokna oħra tad-dinja, l-impenn tagħkom biex iżżommu l-valuri Maltin ħajjin huwa dak li jagħmel id-dijaspora tagħna daqshekk vibranti u msaħħa. Huwa grazzi għad-dedikazzjoni tagħkom, permezz tan-numru kbir ta’ assoċjazzjonjiet, għaqdiet, kif ukoll il-Kunsill tal-Maltin li Jgħixu Barra, li d-dijaspora Maltija tkompli tiffjorixxi.

Dan huwa żmien ta’ għaqda, biex naqsmu l-imħabba u l-ferh, u biex noffru l-għajnuna għal dawk fil-bżonn. Ejjew niftakru fl-ispirtu veru tal-Milied u nżommu dan l-ispirtu magħna matul is-sena li ġejja. Matul dan l-istaġun tal-festi, inħeġġiġkom sabiex tingħaqdu mal-Maltin li jgħixu fil-komunitajiet tagħkom. Id-dijaspora tagħna m’hijiex biss kollezzjoni ta’ individwi, hija komunità magħquda li turi biċ-ċar ir-rabtiet dejjiema tas-solidarjetà Maltija.  Minn qalbi nawguralkom Milied hieni u sena ġdida mimlija riżq.

FacebookTwitter
Skip to content