Ian Borg

Dr Ian Borg inħatar Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ f’Marzu 2022 – mexxej żagħżugħ u dinamiku li ta kontribut sinifikanti għall-iżvilupp tas-settur tat-trasport f’Malta matul il-mandat tiegħu bħala Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali (2017-2022)

Taħt it-tmexxija tiegħu, il-pajjiż għamel progress sinifikanti fl-oqsma tal-infrastruttura, il-konnettività u s-sostenibbiltà. Huwa ġie rikonoxxut għall-isforzi tiegħu f’dan il-qasam, inkluż li ġie msemmi bħala wieħed mill-“Top 40 Under 40” mill-European Voice fl-2017, li segwa l-għażla notevoli tiegħu fil-lista ta’ Forbes tal-“30 under 30 policy makers”.

Minn meta ħa l-irwol ta’ Ministru għall-Affarijiet Barranin f’Marzu 2022, Dr Ian Borg kompla juri l-ħiliet ta’ tmexxija u l-impenn qawwi tiegħu biex javvanza l-interessi ta’ Malta fix-xena globali. Huwa kien impenjat b’mod attiv fi sforzi diplomatiċi sabiex jissaħħu r-relazzjonijiet ta’ Malta ma’ pajjiżi oħra u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali.

Waħda mill-aktar kisbiet notevoli tiegħu kienet il-ħatra tiegħu bħala Chairperson tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Maqgħuda, fejn kien strumentali biex javvanza l-prijoritajiet ta’ Malta u leħen favur il-paċi u s-sigurtà globali. It-tmexxija tiegħu f’dan il-qasam ġiet mfaħħra ħafna u ġie rikonoxxut għall-ħiliet diplomatiċi u l-kapaċità tiegħu li jgħaqqad in-nies flimkien sabiex jindirizzaw sfidi kumplessi.

Minbarra l-ħidma tiegħu fin-Nazzjonijiet Maqgħuda, Dr Ian Borg kien attiv ukoll fil-promozzjoni tal-interessi ta’ Malta f’fora internazzjonali oħra, fosthom l-Unjoni Ewropea u l-Commonwealth.

Fil-mandatt tiegħu bħala Segretarju Parlamentari għall-Presidenza tal-UE 2017 u l-Fondi Ewropej, immarka kemm il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-UE tal-2017 bħala waħda ta’ suċċess kif ukoll il-proċess ta’ assorbiment tal-Fondi tal-UE lejn prattika aktar effiċjenti u trasparenti bl-aktar mod vijabbli. B’riżultat ta’ dan, fl-2016, Malta rreġistrat rata ta’ assorbiment ta’ 100% fil-Fondi tal-UE għall-perjodu 2007-2013.

Huwa kien strumentali għall-iżvilupp ekonomiku ta’ Malta u ħadem biex jibni sħubijiet ma’ pajjiżi oħra biex jippromwovi l-kummerċ u l-investiment, b’mod speċjali fil-Lvant Nofsani, il-Kontinent Afrikan u fl-Amerika ta’ Fuq.

Il-karriera politika tal-Ministru Ian Borg bdiet fl-2005 bil-ħatra tiegħu bħala Sindku ta’ raħal twelidu, Ħad-Dingli, li ġiet affermata mill-ġdid fl-2008 u l-2012.

Dr Borg iggradwa b’Dottorat fil-Liġi mill-Università ta’ Malta fl-2012, b’Diploma fil-Prattika Notarili Pubblika u b’Baċellerat fil-Liġi.

B’rekord qawwi ta’ kisbiet u viżjoni ċara għall-futur ta’ Malta fix-xena globali, it-tmexxija u l-ħiliet diplomatiċi tiegħu ġew rikonoxxuti, u jinsab fi triqtu għall-aktar kisbiet anke fuq skala ta’ mexxejja oħra li ġew qablu li kellhom il-portafoll tal-Affarijiet Barranin.