Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ huwa responsabbli għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika barranija Maltija, fejn jassigura koerenza mal-Gvern kollu. Il-Ministeru huwa wkoll responsabbli għar-relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea, m’organizzazzjonijet u istituzzjonijiet internazzjonali, fejn jirrappreżenta l-interessi ta’ Malta fuq firxa wiesgħa ta’ materji bħal dawk ekonomiċi, politiċi u ta’ sigurtà. Il-fatt li Malta hi nazzjon fuq gżira żgħira fil-qalba tal-Mediterran, tirrikonoxxi l-importanza li tikkomunika mal-komunità globali biex tippromwovi l-interessi tagħha, tipproteġi s-sigurtà nazzjonali, u tikkontribwixxi għall-paċi u l-koperazzjoni internazzjonali.

Il-Ministeru jara wkoll li jiżviluppa u jmantni rabtiet pożittivi ma’ pajjiżi oħra u organizzazzjonijiet internazzjonali, fejn jinkoraġġixxi ftehim u koperazzjoni reċiproċi fuq temi t’interess komuni. Dan jintlaħaq ukoll permezz tat-42 missjoni diplomatika mifruxa mad-dinja, fejn dawn huma meqjusa kruċjali biex jinkisbu l-miri tal-politika barranija.

Minn April 2022, il-Ministeru huwa wkoll responsabbli għall-promozzjoni tal-kummerċ internazzjonali u l-koperazzjoni marbuta mal-kummerċ. Għalhekk il-Ministeru jaħdem biex jippromwovi opportunitajiet t’investiment u negozju u jiffaċilita biex iżid il-prosperità, il-benesseri u l-iżvilupp ekonomiku tal-pajjiż.

Ma’ dan, il-Ministeru huwa wkoll responsabbli għall-provediment ta’ servizzi konsulari lil ċittadini Maltin li jgħixu u jivvjaġġaw barra minn Malta, kif ukoll assistenza f’emerġenzi u ħruġ ta’ passaporti u visas.

Global Custom HTML

Skip to content