Messaġġ irrekordjat ta’ xewqat għall-Milied u għas-Sena l-Ġdida mill-Onor. Ian Borg għall-Maltin li jgħixu barra

Diċembru 2023

Hon. Ian Borg

Din l-aħħar sena kienet waħda ttimbrata minn numru ta’ sfidi globali kbar  u kumplessi. B’hekk irridu nirrikonoxxu li fi żminijiet bħal dawn, huwa importanti li l-komunità globali tingħaqad wara messaġġ ewlieni ta’ favur il-paċi, s-sigurtà u s-solidarjetà internazzjonali.

Il-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna u l-kunflitt li għaddej bejn l-Iżrael u l-grupp tal-Ħamas biddlu x-xenarju tad-dinja. L-għajta ta’ appoġġ għal dawk li qed jiġu milquta, fosthom dawk li qegħdin jaffaċċjaw inġustizzja, u kif ukoll n-numru ta’ rġiel, nisa u tfal li ħajjithom ġiet affettwata mill-konsegwenzi tal-gwerra, huma l-istampi li sawru s-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Il-kisba kbira li wettaqna f’din l-aħħar sena,  bħala membri mhux permanenti tal-Kunsill tas-Sigurta’ tan-Nazzjonijiet Magħquda, hija xhieda tad-dedikazzjoni ta’ pajjiżna biex nippromwovu l-ġustizzja, l-ugwaljanza u d-diplomazija fuq livell globali. Minkejja ċ-ċokon ta’ dan il-pajjiż, Malta irnexillha tkun fuq quddiem fid-diskussjoni ta’ dawn il-kwistjonijiet internazzjonali. Is-Sena elfejn u tlieta u għoxrin, għalhekk, kienet sena fejn stajna nagħmlu impatt sinifikanti, aktar minn qatt qabel.

Quddiem dawn il-kwistjonijiet, bqajna ddeterminati sabiex inżommu l-impenn tagħna favur il-paċi u l-istabilità internazzjonali. Din il-pożizzjoni tħallina nikkontribwixxu b’mod attiv fid-diskors u r-riżoluzzjonijiet li jindirizzaw dawn il-kunflitti, naħdmu favur is-soluzzjonijiet diplomatiċi li jirrispettaw id-drittijiet u l-aspirazzjonjiet tal-partijiet involuti.

Filwaqt li nirrikonoxxu l-isfidi li taffaċċja l-komunità globali, huwa kruċjali li nenfasizzaw is-sinifikat tad-dijaspora Maltija. Qegħdin naħdmu lejn il-kunċett ta’ Malta Globali, fejn Malta teżisti mhux biss bħala pajjiż fiżiku ristrett għal-arċipelagu tagħna, imma li Malta tkun interpretata bħala identità li teżisti kull fejn jinsabu l-Maltin.

Il-preżenza tagħkom bħala simboli tal-identità Maltija madwar id-dinja għandha rwol kruċjali biex inrawwmu il-paċi u rieda tajba. Ħafna Maltin madwar id-dinja urew bil-provi dan l-irwol. Għalhekk, sew jekk fil-kontribuzzjoni lejn il-kawżi umanitarji, fil-ġlied favur il-paċi jew anki billi komplejtu  żommu r-rabtiet b’saħħithom ma’ art twelidkom, inthom bħala dijaspora Maltija, iżżommu post uniku u essenzjali fl-identità globali tagħna. B’hekk, ma nistgħux ma nirrikonnoxxux u nuru l-apprezzament tagħna għax-xogħol tal-Kunsill tal-Maltin li Jgħixu Barra, li kelli pjaċir niltaqa’ hawn Malta f’Settembru li għadda, fejn il-ħidma tiegħu jiżgura rappreżentanza tal-kwistjonijiet li jikkonċernaw il-komunitajiet li tirrappreżenta u lil hinn minnha. Iżda nixtieq nestendi dan l-awgurju anki lill-assoċjazzjonijiet u komunitajiet oħra tal-Maltin madwar id-dinja għax-xogħol imprezzabbli li qegħdin tagħmlu fost il-Maltin.

Hekk kif se nibdew dawn iż-żminijiet ta’ festi,  ma ninsewx dawk kollha affettwati minn kunflitti, diżastri naturali u l-effetti tat-tibdil fil-klima madwar id-dinja. Nispera li l-ispirtu tal-Milied jinspira t-tama għall-paċi u r-rikonċiliazzjoni. Minkejja d-distanzi fiżiċi li jifirduna, l-identità komuni tagħna bħala individwi Maltin tgħaqqadna b’mod uniku u profond.

Biex nagħlaq, nixtieq nestendi x-xewqat sbieh lil kull wieħed u waħda minnkom għal Milied hieni mimli tama, imħabba u paċi. Nispera illi s-sena li ġejja tkun waħda ta’ suċċess, prosperita’ u għaqda kontinwa għad-dijaspora Maltija. Nirringrazzjakom u nawguralkom Is-Sena t-Tajba.

FacebookTwitter