Messaġġ irrekordjat ta’ xewqat għall-Milied u għas-Sena l-Ġdida mill-E.T George W Vella għall-Maltin li jgħixu barra

Diċembru 2023

H.E. George Vella

Hekk kif qed ningħaqdu flimken għal dan iż-żmien speċjali tas-sena, Miriam u jien nixtiequ nawguraw Milied hieni lil kull wieħed u waħda minnkom. Il-Milied huwa żmien ta’ ferħ, riflessjoni, u konnessjoni, u hu għalhekk bi pjaċir kbir li nixtieq ningħaqad mad-dijaspora Maltija madwar id-dinja f’din iċ-ċelebrazzjoni.

Dan iż-żmien tal-Milied huwa żmien ta’ għaqda bejn il-familji u l-kommunitajiet, fejn naqsmu ma’ xulxin l-imħabba u r-rieda tajba, li hija riflessa fil-valuri Maltin.

B’hekk inħeġġiġkom sabiex dan il-Milied tieħdu mument biex tirreflettu fuq il-valuri tagħna bħala Maltin – il-valuri tal-komunità, tar-reżiljenza, u tal-kompassjoni. Hekk kif ninġabru flimkien mal-maħbubin tagħna, ftakru li intom parti integrali tal-familja Maltija, irrispettivament  fejn qegħdin madwar id-dinja. Għalkemm Malta pajjiż żgħir, li tkun Malti jmur lil hinn minn hekk, u nistgħu ngħidu li Malta tinsab kullimkien madwar id-dinja fil-qalb ta’ kull membru tad-dijaspora Maltija.

 Bħala gżejjer Maltin għandna storja u kultura unika. Li tara d-dijaspora Maltija tikkontribwixxi fil-qasam internazzjonali inissel sens ta’ kburija. Il-Maltin kisbu r-reputazzjoni tagħhom bħala poplu ta’ suċċess u ta’ determinazzjoni. Ninspira ruħi nara Maltin u oħrajn ta’ dixxendenza Maltija jagħmlu isem għalihom infushom imma anke għal pajjiżhom. Il-kisbiet, ir-reżiljenza, u l-impenn tagħhom biex jippreservaw l-wirt storiku Malti huwa ta’ eżempju għal kulħadd. B’hekk nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi għall-impatt li qed iħallu fl-oqsma rispettivi tagħhom.

Nixtieq nieħu mument biex naċċenna fuq l-importanza tal-wirt lingwistiku u kulturali Malti. Wieħed mill-modijiet ta’ kif nistgħu nikkomunikaw bejnietna huwa permezz tal-lingwa. F’dinja fejn il-globalizzazzjoni tfisser il-prevalenza tal-midja soċjali, ghandha tkun t’opportunita’ sabiex nippreservaw u nippromwovu l-lingwa tagħna. Il-lingwa tagħna hija xempju tal-kuraġġ u s-saħħa li urew l-antenati tagħna billi żammew l-awtonomija u l-wirt tagħna. Ejjew ngħożżu u nippreservaw dan it-teżor uniku li jgħaqqadna flimkien, li jgħinna insibu l-għeruq tagħna u li jservi bħala simbolu tal-identità nazzjonali tagħna.

Ghandna wkoll niehdu din l-opportunita’ li kif qegħdin niċċelebraw il-Milied, niċċelebraw ukoll ir-rikezza tal-kultura Maltija li anki tidwi fit-tradizzjonijiet li għandna marbuta ma’ dawn iż-żmienijiet sabiex ngħożżu l-patrimonju Malti u dak li jgħaqqadna bħala Maltin.

Nixtieq ukoll nuri l-apprezzament tiegħi lid-dijaspora Maltija talli laqgħuni waqt iż-iżjarat tiegħi f’pajjiżhom. L-ospitalità li rajt ġewwa l-Irlanda, r-Renju Unit, l-Istati Uniti, l-Kanada, l-Emirati Għarab Maqħguda, l-Ġreċja, l-Awstralja, u lil hinn, huwa verament apprezzat. L-entużjazmu, kif ukoll l-impenn tagħkom biex iżżommu rabta b’saħħitha bejn id-dijaspora u Malta ħallew impressjoni indimentikabbli fuqi. Grazzi talli tkunu ambaxxaturi ta’ pajjiżna u talli żżommu l-valuri li jagħmluna kburin li aħna Maltin.

Għandna inkunu grati wkoll għall-fatt illi ħa nkunu nistgħu inqattgħu dan il-Milied mal-maħbubin tagħna. Kemm jekk f’din l-aħħar sena tlifna xi għeżież tagħna, jew esperjenzajna żminijiet diffiċli, għal ħafna minna, konna xxurtjati ili ngħixu fis-sigurtà li tħallina inkunu flimkien f’dan iż-żmien speċjali. B’hekk aħsbu ftit f’dawk li huma inqas ixxurtjati minna. Fil-fatt din l-aħħar sena, rajna żieda fil-kunflitti madwar id-dinja, fl-Ukrajna, l-Iżrael u l-Palestina, fost oħrajn. Huwa f’dawn il-postijiet fejn in-nies mhux se jkunu jistgħu jiċċelebraw il-Milied kif se nkunu nistgħu aħna.

Mill-ġdid nixtieq nirringrazzjakom mill-qalb u nawguralkom Milied hieni u s-Sena t-Tajba.

FacebookTwitter
Skip to content