L-Aġenzija Komunità Malta hija responsabbli għall-amministrazzjoni tal-applikazzjonijiet għaċ-ċittadinanza Maltija. L-Aġenzija tipproċessa applikazzjonijiet għall-akkwist ta’ ċittadinanza Maltija bit-twelid, b’reġistrazzjoni, b’naturalizzazzjoni permezz ta’ residenza fit-tul, skont il-mertu għal servizzi eċċezzjonali u għal servizzi eċċezzjonali b’investiment dirett f’Malta. Aktar dettalji dwar l-akkwist taċ-ċittadinanza Maltija jistgħu jinkisbu mis-sit elettroniku tal- Aġenzija Komunità Malta.

FacebookTwitter