Ir-rwol ewlieni tal-Uffiċċju tal-Immaniġjar tad-Data fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ hija li tiżgura lit-teknoloġija tal-informazzjoni hija konformi mal-prijoritajiet strateġiċi tal-Ministeru.  F’dan ir-rigward, dan l-Uffiċċju jipprovdi appoġġ u parir lis-Segretarju Permanenti rigward kwistojonijiet li għandhom bzonn l-attenzjoni tal-ICT.  Dan l-Uffiċċju huwa mmexxija mill-Uffiċjal Ewlieni tal-Informatika, is-Sur Clinton Farrugia.

L-oġġettivi ewlenin tal-Uffiċċju tal-Immaniġjar tad-Data huma li:

  • Jipprepara l-pjanijiet strateġiċi u operattivi tal-ICT għall-Ministeru f’konformità mal-istrateġija nazzjonali tal-Gvern rigward ICT;
  • Jipprovdi appoġġ u pariri lis-Segretarju Permanenti rigward kwistjonijiet relatati mal-ICT;
  • Jipprovdi parir tekniku dwar l-akkwist u/jew il-kiri ta’ tagħmir relatat mal-ICT;
  • Jikkoordina d-disinn u l-implimentazzjoni tas-sistemi ta’ Informazzjoni;
  • Jipprepara il-baġit u l-ottimizzazzjoni tar-riżorsi tal-ICT.

Dan l-Uffiċċju japplika policies, standars u protokoli li huma mmirati biex jiżguraw lis-sistemi tal-IT huma kompatibbli.

Viżjoni: L-abilitazzjoni tal-Politika Barranija Nazzjonali permezz tal-użu effettiv tat-Teknoloġija tal-Informatika

Missjoni: Aħna kburin bl-abbiltà u l-approċċ konsistenti tagħna li nappoġġaw strateġikament lill-klijenti tagħna filwaqt li nnaqqsu proċessi burokratiċi eċċessivi permezz tal-implimentazzjoni effettiva tat-teknoloġija.

Valuri: It-Taqsima tal-Immaniġġjar tal-Informazzjoni hija rregolata mill-valuri tas-Servizz Pubbliku jiġifieri l-Ekwità, it-Trasparenza u s-Simplifikazzjoni.

FacebookTwitter