Biex tfakkar il-Jum Internazzjonali Kontra l-Omofobija, it-Transfobija u l-Bifobija (IDAHOT), is-17 ta’ Mejju, l-Ambaxxata ta’ Malta fl-Iżrael qed turi l-bandiera tal-qawsalla bħala ġest simboliku li jenfasizza l-impenn tal-Gvern Malti biex jippromwovi l-ugwaljanza, l-inklussività u d-drittijiet tal-bniedem għal kulħadd. Malta llum hija rikonoxxuta bħala pajjiż ewlieni fid-drittijiet LGBTQ+, billi implimentat leġiżlazzjoni innovattiva, inkluża l-legalizzazzjoni taż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess, u l-promulgazzjoni ta’ drittijiet transġeneri komprensivi.

Għal ġimgħa, il-bandiera tal-qawsalla ser tintwera bi kburija fl-Ambaxxata bħala tifkira u biex titqajjem kuxjenza dwar id-diskriminazzjoni, il-vjolenza, u l-isfidi li jiffaċċjaw il-komunitajiet lesbjani, omosesswali, bisesswali, transġeneri u queer (LGBTQ+) madwar id-dinja. L-Ambaxxata ser tkompli taħdem bla heda biex tavvanza l-ugwaljanza fil-ġurisdizzjoni tagħha, u lil hinn. L-Ambaxxatriċi Cecilia Attard-Pirotta ħadet l-opportunità biex tistieden lill-membri tal-komunità LGBTQ+, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, uffiċjali tal-gvern, u l-pubbliku biex jingħaqdu biex jiċċelebraw l-ispirtu tal-IDAHOT. Billi nrawmu d-djalogu, nippromwovu l-fehim, u nippromwovu l-bidla, nistgħu naħdmu kollettivament lejn dinja fejn kull individwu jiġi ttrattat b’dinjità u rispett, irrispettivament mill-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru.

FacebookTwitter