Il-Programmi ta’ Residenza Maltija jagħtu l-opportunita’ lill-individwi u l-familji tagħhom biex jirrilokaw f’Malta jew biex ikollhom status ta’ residenza f’Malta għal diversi raġunijiet.

L-Aġenzija Residenza Malta hija responsabbli għall-ġestjoni tal-Programm ta’ Residenza Permanenti ta’ Malta, il-Programm ta’ Residenza Nomada u l-Programm ta’ Residenza tal-Malta Start-Up. Aktar dettalji dwar dawn il-programmi jinsabu fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Residenza Malta.

Il-liġi Maltija tipprovdi wkoll numru ta’ programmi oħra ta’ residenza f’Malta miftuħa għal ċittadini tal-UE u mhux tal-UE li huma ġestiti mill-Kummissarju tat-Taxxi (CFR). Dawn jinkludu l-Programm ta’ Residenza Maltija, l-Programm ta’ Residenza Maltija Globali, il-Programm tal-Irtirar Kmieni f’Malta, il-Programm tal-Pensjoni tan-Nazzjonijiet Uniti u l-High Net Worth Individual Rules. Aktar informazzjoni tista’ tinstab minn fuq sit elettroniku tas-CFR (https://cfr.gov.mt/en/inlandrevenue/itu/Pages/The-Residence-Programme.aspx).

Barra minn hekk, hemm il-permessi ta’ residenza normali li huma amministrati minn Aġenzija Identity Malta.

FacebookTwitter