L-Uffiċċju tal-Passaporti li jagħmel parti mill-Aġenzija Identity Malta joħroġ passaport Malti lil ċittadini Maltin u jassisti Ambaxxati Maltin u Kummissjonijiet Għolja Maltin barra minn Malta biex joħorġu jew iġeddu passaporti Maltin għal ċittadini Maltin residenti barra minn Malta. Il-validità ta’ passaport ordinarju Malti hija ta’ għaxar snin għal adulti ta’ ’l fuq minn 16-il sena, ħames snin għal minuri ta’ bejn l-10 snin u 15-il sena u sentejn għal minuri ta’ taħt l-10 snin. Aktar dettalji dwar il-passaport Malti jistgħu jinkisbu mis-sit elettroniku tal-Uffiċċju tal-Passaporti.

FacebookTwitter