Service Type: Servizzi oħra tal-Ministeru

Reġistrazzjoni Volontarja

Ir-reġistru tal-Maltin li jgħixu Barra minn Malta huwa servizz li qed jiġi offrut lid-Dijaspora Maltija, permezz ta’ Notifikazzjoni Volontarja għaċ-Ċittadini Maltin li, għal diversi raġunijiet, jivvjaġġaw barra minn pajjiżhom għal perjodu ta’ aktar minn xahar. Din in-Notifikazzjoni Volontarja se ssaħħaħ u tikkomplementa s-servizzi konsulari diġà offruti mill-Gvern Malti.

  • Formola għal Ċittadini Maltin li ser Isiefru jew Jgħixu Barra minn Malta (Notifika D)
  • Formola għal Persuni ta’ Valur’ immirata għal persuni Maltin u ta’ dixxendenza Maltija li Jgħixu Barra minn Malta (Formola V)
  • Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi tad-Dijaspora Maltija